class 2784891 1920Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia hem participat en el naixement de la Plataforma per l’Educació Mediàtica que pretén ser un fòrum d’entitats educatives i comunicatives des d’on articular i posar en comú totes aquelles experiències en educació mediàtica que es fan a Catalunya. L’objectiu d’aquest òrgan és fomentar un ús responsable i crític de les TIC per part de la ciutadania, amb especial atenció a infants i joves.

La constitució d’aquesta plataforma forma part d’una estratègia impulsada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que té com a principal missió combatre la desinformació, la post-veritat i les “fake news”. Amb aquest òrgan es vol canalitzar la participació en l’àmbit de l’educació mediàtica i donar resposta a les demandes de formació per part de docents i adults.

La Plataforma neix com un òrgan consultiu i assessor que serveixi per fer recomanacions a l’administració pública. Al mateix temps, s’encarregarà de donar suport a projectes de recerca i formació en l’àmbit de l’educació mediàtica i elaborarà propostes de millora de la cultura audiovisual als mitjans de comunicació. L’òrgan també vol facilitar la col·laboració entre els mitjans i els centres educatius, estudiar les iniciatives que s’adopten a altres països, i construir un fons material didàctic que sigui útil pels educadors.

En el moment actual, en aquesta plataforma hi formen part 34 membres entre persones a títol individual i entitats. Tot i així, l’òrgan està obert a la incorporació de nous integrants que treballin pel mateix objectiu.