R1172 LaRevolucion

La Fundació Ferrer i Guàrdia, seguint el compromís amb la defensa del lliurepensament mitjançant la difusió de coneixement, ha ampliat i millorat el fons documental de la seva biblioteca durant l’any 2018.

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s’han fet noves actuacions de digitalització i restauració de documents.

Així, hem digitalitzat 13, llibres i publicacions relacionats amb la vida, l’obra i la pedagogia ferreriana, a més de fer actuacions de restauració i preservació de dos llibres que recullen les sessions de pedagogia que es feien a les darreries del segle XIX a l’Orfelinat Prevost, a França.

Els dos volums restaurats havien pertangut a la biblioteca personal de Francesc Ferrer i Guàrdia i inclouen textos de conferències d’autors com A. Cambillard, E. Toussaint, P. Guilhot o C. Delon, amb ponències al voltant de temes com l’aprenentatge a l’aula a través del joc, la higiene a l’escola o l’ensenyament de la música.

Seguidament podeu consultar el llistat complet de publicacions digitalitzades i restaurades:

Llibres i altres documents digitalitzats:

 1. FG-0141 [fotoc] FERRER SANMARTÍ, Trinidad: Instància a la Comisión Clasificadora de Maestros Laicos del Ministerio de Instrucción Pública. València, 1937
 2. FG-0189 [Còpia notarial] FERRER GUÀRDIA, Francesc: Testament . Barcelona, 1909. És testimoni notarial de 1991, que certifica literalment el document original de 1909.
 3. FG-0383 [fotoc] Archive de la Prefecture de Police de Paris. Material relacionat amb Ferrer i Guàrdia            [còpia de documents i informes policials] París
 4. R-0062 YVETOT, Georges. ABC sindicalista. Publicaciones de la Escuela Moderna. Barcelona, 1908
 5. R-0387 OSSORIO Gallardo, Ángel. Barcelona, julio de 1909 (Declaración de un testigo). Imprenta Ricardo Rojas. Madrid, 1910
 6. R-0766 Juicio ordinario seguido ante los tribunales militares en la plaza de Barcelona contra F. Ferrer Guardia. Sucesores de Rivadeneyra. Madrid, 1909
 7. R-0778 SANGRO ROS DE OLANO, Pedro: La sombra de Ferrer. De la semana trágica a la guerra europea. Sobrinos suc. de M.       Minuesa de los Ríos. Madrid, 1917
 8. R-1172 BRISSA, José: La revolución de julio en Barcelona: su represión, sus víctimas, proceso de Ferrer Casa Editorial Maucci. Barcelona, 1910
 9. R-1174 BONAFULLA, Leopoldo [pseud. de J. Baptista ESTEVE]: La revolución de julio. Barcelona 1909    T. Taberne Editor. Barcelona [1910]
 10. R-0350 GINER DE LOS RÍOS, Hermenegildo: Principios de moral universal para las escuelas libres neutrales o laicas de niños y niñas. Imprenta de Antonio Virgili. Barcelona, 1911
 11. R-0767 DAY, Hem: F. Ferrer. Sa vie, son ouvre. Editions Pensée & Action. Brusel·les. s/d
 12. Ad18-01 Comité de defense de les Victimes de la represión espagnole: Francisco Ferrer. Sa vie, son Ouvre, sa mort. Un martyr des pretres. Librairie Schleicher Frères. París, s/d
 13. Ad18-03 FERRER GUÀRDIA, Francesc: [còpia impresa d’un fragment de carta de Ferrer i Guàrdia. No s’especifica destinatari], s/d

Restauració i preservació:

 1. R-0039 – VVAA – Fètes pédagogiques. Quatrième session normale de pédagogie pratique tenue a l'Orphelinat Prevost (Cempuis) Orphelinat Prevost. Cempuis (France), [1894?]
 2. R-0040 – VVAA – Fètes pédagogiques a l'Orphelinat Prevost. Sessions normales de pédagogie pratique 1890 - 1891-1892  Orphelinat Prevost. Cempuis (France), 1893.

Us animem a consultar i descarregar-vos aquests materials, ja disponibles a la pàgina web de la biblioteca: http://biblioteca.ferrerguardia.org

 

Amb el suport de:

cultura h3