PQD17 imag1La Fundació ha estat guardonada amb un dels premis de la primera convocatòria "Premis a la Qualitat Democràtica 2017" de l'Ajuntament de Barcelona, pel projecte "Processos innovadors en l'aprofundiment democràtic: anàlisi d'experències de participació promogudes des de l'administració local".

El projecte es va presentar públicament el passat dimecres 10 de maig, en un acte conduït per la Regidora de Participació, Gala Pin, i pel Comissionat de Participació, Tati Pindado

El projecte guardonat parteix de la hipòtesi que la complexitat de l’actual context polític, econòmic i social, ha demostrat la necessitat d’articular noves vies que siguin capaces d’afrontar els reptes als que s’enfronta la societat.

La governança es proposa com a una pràctica que pretén coresponsabilitzar a la ciutadania en allò públic. Aquesta permet ajustar millor la diagnosi de la realitat i les preferències socials, un millor disseny dels objectius i mecanismes de la intervenció pública i un increment en l’acceptació social d’aquestes.

Existeix una llarga trajectòria en el desenvolupament de processos de participació ciutadana que intenta explorar la voluntat d’aprofundiment democràtic. Malgrat això, aquesta voluntat s’enfronta a diferents resistències culturals, polítiques i estructurals, a més de les dificultats inherents a la pròpia complexitat de la participació. Es fa necessari que el seu disseny incorpori elements que permetin assolir amb garanties la finalitat per a la que han estat proposats: la incidència de la ciutadania en allò públic.

Aquests potencials problemes posen de manifest la necessitat de dissenyar processos participatius que incorporin eines que facilitin la deliberació, a més d’estratègies i metodologies per tal de fomentar i afavorir la participació del màxim nombre de persones. Es fa necessari doncs avançar cap a una nova generació de processos participatius que possibilitin la capacitat de la ciutadania per incidir de forma efectiva en les polítiques públiques, incrementant tant la qualitat democràtica com la seva legitimació. Cal transitar de propostes formals cap a la construcció de processos participatius que possibilitin la capacitat de la ciutadania per incidir de forma efectiva en eles polítiques públiques, amb una clara voluntat de corresponsabilització social i construcció col·lectiva a través del debat obert, la transparència i la pro activitat per fomentar i facilitar la participació de la diversitat representada a la població, sobretot de les persones més invisibilitzades.

La recerca prendrà com a referència la diagnosi de diferents experiències de processos participatius de nova generació desplegats per les administracions locals que han tingut la voluntat d’aprofundir en la seva qualitat democràtica. Així, s’analitzaran diferents experiències que puguin ser considerades innovadores en aquest àmbit. Existeix un nombre considerable d’experiències però ens centrarem en aquelles que poden mostrar una major complexitat, sigui per la mida de la població interpel·lada o l’abast de les polítiques exposades al procés deliberatiu, com poden ser els casos dels processos participatius de decidim.barcelona (Barcelona), Decide Madrid (Madrid), A porta aberta (A Coruña) o els pressupostos participatius de París. La recerca es desenvoluparà durant el 2017 i el primer trimestre de 2018.