FFG ProjectesDigitals2022

Aquest any 2022, des de la Fundació Ferrer i Guàrdia volem destacar quatre projectes en els quals estem treballant en els àmbits de la joventut i la dimensió digital. Actualment, estem desenvolupant un estudi estatal sobre la situació de la bretxa digital, una recerca sobre la participació digital d'infants i joves, una investigació per desenvolupar una eina que pugui avaluar els projectes d’acompanyament juvenil i la tercera edició del projecte per a incorporar joves d’orígens diversos en entitats d’educació popular.  

 

Estudi estatal sobre la bretxa digital 

Es tracta d’un projecte pioner al nostre país per la manca de dades globals sobre l’impacte de la bretxa digital. L’objectiu de l’estudi és realitzar una enquesta d'àmbit estatal per estudiar la dimensió de les bretxes sociodigitals a Espanya entre la població major de 16 anys. Es vol recollir informació sobre l’accés, els usos i les competències de la població espanyola davant de les TIC. En aquest projecte comptem amb la participació de persones expertes en diferents àmbits de les bretxes sociodigitals. 

 

ParticipaTIC 

L’estudi ParticipaTIC és una recerca per analitzar l’estat actual de la participació digital en la infància i la joventut espanyola en el context associatiu i participatiu. La finalitat d'aquesta recerca és plantejar una metodologia d’avaluació de la participació online per a generar propostes i recomanacions davant les bretxes digitals relacionades amb l’aprofitament de les TIC en aquests col·lectius. En aquest estudi es comptarà amb la participació d’adolescents, joves i professionals d’entitats i projectes de participació.  

 

Actívate 

L’edició 2022 de la investigació Actívate està dedicada a desenvolupar una eina d’avaluació per als projectes d’acompanyament juvenil. A partir d’una sèrie d’indicadors i amb la col·laboració d’experiències del Tercer Sector i del món acadèmic, la recerca vol aconseguir una millora de l'avaluació d’aquests projectes en les transicions educatives i laborals de les persones joves. 

 

Activa’t - Joves Referents 

El projecte Activa’t - Joves Referents comença la seva tercera edició consolidant el nombre de participants, organitzacions i cursos de formació. Aquest curs es comptarà amb 22 joves participants, set organitzacions i sis cursos per a esdevenir monitor/a o director/a de lleure infantil. El projecte busca que persones d’orígens diversos esdevinguin referents en entitats d’educació popular per a altres infants i joves.