FFG DiputacioBCN GuiaJoventutDes de la Fundació Ferrer i Guàrdia hem elaborat una guia de la diagnosi del pla local de joventut per a la Diputació de Barcelona. Amb el nom "Consideracions sobre la planificació en l'àmbit de la joventut", el document planteja un seguit d'orientacions i recomanacions per analitzar la realitat juvenil i les polítiques de joventut d'un municipi. Es tracta d'un material que vol acompanyar al personal tècnic local en l'elaboració del seu planejament.

La guia incorpora els principals punts per plantejar la diagnosi: identificar les prioritats, establir uns criteris, el calendari d'actuacions i la planificació del procés. També recull els elements imprescindibles per conèixer les característiques sociodemogràfiques de la població juvenil i els requisits per desplegar les polítiques de joventut.

La guia es complementa amb dos quaderns pràctics elaborats per la Diputació de Barcelona que se centren en la diagnosi i en l'avaluació intermèdia del pla local de joventut.

Aquesta guia suposa una recopilació dels aprenentatges i estratègies consolidades al llarg de tres dècades d'experiència en l'àmbit de la Joventut per part de la Fundació. Recentment, vam presentar un estudi sobre les polítiques comarcals de joventut a encàrrec de la Generalitat de Catalunya. També vam participar en l'última edició del Fòrum d'Estudis sobre Polítiques de Joventut de Catalunya.

Més enllà de la generació de coneixement, la Fundació té una àmplia especialització en l'elaboració de planificació estratègica local. Disposem d’una àmplia trajectòria en el coneixement de la realitat juvenil local i de les polítiques de joventut municipals i, en l'actualitat, estem donant suport en el disseny dels plans locals de joventut de quatre municipis: Sant Just Desvern, Sant Sadurní d'Anoia, Esparreguera i Barberà del Vallès.