TargetoAvaluacioGuiaEl món local té una llarga tradició en la concessió de subvencions, però rarament s'avalua la seva implementació o la consecució dels objectius establerts. L'avaluació de l'acció subvencional permet millorar-ne l'eficàcia, al mateix temps que suposa un salt endavant per a l'assoliment de la transparència i la qualitat democràtica. En l'actualitat, només 13 dels 28 ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) disposen d'un mecanisme d'avaluació i seguiment dels planejaments estratègics de subvencions. 

Per acompanyar als ens locals en aquest procés, vam presentar el dijous 30 de setembre, en col·laboració amb l'Agència de Transparència de l'AMB, la Guia "Avaluació de la planificació estratègica en matèria de subvencions". Una jornada on es van proporcionar recursos específics per facilitar el desplegament de l'avaluació en els ajuntaments. El seminari estava adreçat als referents tècnics responsables de l'acció subvencional dels consistoris, així com a representants municipals. 

En aquest seminari es va presentar una guia amb propostes concretes per a la millora de l'acció subvencional. El document té com a objectiu contribuir a què als ajuntaments puguin donar resposta a les obligacions legals de la Llei General de Subvencions 38/2003. A la vegada, per retre comptes a la ciutadania i incorporar una millora continuada de l'activitat subvencional a partir d'indicadors definits i una gestió basada en evidències. A més, incorpora una diagnosi sobre la situació de l'avaluació de les polítiques de subvencions dels ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La presentació va anar a càrrec de Martí Oliver i Hungría Panadero, investigadors de la Fundació Ferrer i Guàrdia i autors de l'estudi.

Guia Avaluació de la planificació estratègica en matèria de subvencions: un instrument de transparència per als ajuntaments

Des de la Fundació considerem que el desplegament de la política de subvencions es troba molt condicionada per un desplegament desigual i divers, molt focalitzat per l’àmbit normatiu, presentant molt reptes en el marc del treball de la planificació estratègica i de la gestió d’aquest àmbit que, tal com hem analitzat amb anterioritat, és diversa en els diferents contextos. En la “Guia per a la millora de l’acció subvencional i el foment de la transparència” elaborada el 2019 amb el suport de l’Agència de Transparència de l’AMB, ja vam proporcionar pautes generals per a millorar la política de subvencions dels ajuntaments en qüestions de governança, en l’elaboració del pla estratègic de subvencions, el seu seguiment i avaluació, els criteris de valoració i en la publicitat activa. Davant la situació de la pandèmia i la crisi econòmica i social associada l’any passat, també vam presentar la “Guia per fer front a les conseqüències de la COVID-19 des de l’acció subvencional”.