Agenda

Agenda

27 de Setembre 10:00 - 14:00
Taula d'entitats afectades pel règim franquista

29 de Novembre
VI edició FESTIVAL ENMUT

Webs d'interès

Webs d'entitats properes a la Fundació:

 

ESPLAIS CATALANS (ESPLAC) 
www.esplac.cat

ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA
www.acccioescolta.org

ASS. DE CASALS I GRUPS DE JOVES DE CATALUNYA
www.casalsdejoves.org

ASS. DE MESTRES ROSA SENSAT
www.rosasensat.org

JOVENTUT EUROPEA FEDERALISTA
www.jefcatalunya.com

CENTRE D'ACTION LAÏQUE
www.laicite.be