Índex per anys

Consell de redacció

Toni Castells
Ferran Escoda
Oriol Illa
Marta López
Vicenç Molina
Josep Sellarès
Joan-Francesc Pont
Joffre Villanueva

Impremta:
El Tinter, S.L.A.

Disseny i maquetació:
Edu Richard

Assessorament lingüístic:
Vicenç Molina

Revista quadrimestral + 1 especial
Preu: 4,50€
Subscripcions: 18 €/any

Dipòsit legal:
B. 33.262-1996
ISSN: 1136-1581

Espai de Llibertat és membre de l'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català.

appec

La línia editorial d'aquesta revista és el lliurepensament, per tant, les opinions del consell de redacció, les trobareu a l'Editorial, la resta d'opinions seran únicament responsabilitat
de qui les firmi.

Núm. 65

L’EDITORIAL
Austeritat, incompetència, oxigen…

ALQUÍMIA DEL PRESENT

L’ombra de l’Episcopat és allargada
Luis María Cifuentes Pérez

La utilitat del bastó
Ferran Escoda

Les Senyoretes d’Avinyó
Oriol Illa

Crida des de Montjuïc a la Catalunya Lliurepensadora
Santi Castellà

Compareixença de la Fundació al Parlament de Catalunya
Joan-Francesc Pont

Diversitat religiosa, societat i etnosistemes
Joan Manuel Cabezas

 

PERSPECTIVES

La revolució cultural...?

Revolució cultural o cultura de revolució?
Oriol Illa

Revolucionàries...
Vicenç Molina

Més enllà de la indignació (I): on som?
Antoni Castells Duran

 

L'ENTREVISTA

Paul Preston
Vicenç Molina i Oriol Illa

CAFÉ I COPA

L'Apunt:
Cinema, història... i poesia
Vicenç Molina

Recomanacions
Inés y la alegría

El refugi de la memòria

Cròniques d’indignació

Guia dels think tanks a Catalunya

La masonería y los masones españoles del siglo XX

Activitats

25 anys de polítiques de joventut

L’estat de la laïcitat 2012

Jornada sobre la Iniciativa Ciutadana Europea

Més en aquesta categoria: « Núm. 64 Núm. 66 »