Agenda

Agenda

27 de Septiembre 10:00 - 14:00
Taula d'entitats afectades pel règim franquista

29 de Noviembre
VI edició FESTIVAL ENMUT

Artículos

Recerca i assessorament

Des de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, amb anys d’experiència en la realització d’estudis sociològics i anàlisis de polítiques públiques en l’àmbit de la joventut, la participació, el benestar i els serveis a les persones, hem creat L’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques per tal d’oferir un servei d’anàlisi integral per a les institucions públiques, les entitats i les organitzacions.

L’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques està format per un equip pluridisciplinari de sociòlegs i investigadors socials amb experiència en l’anàlisi social i les polítiques públiques, el coneixement de les eines metodològiques i les tècniques per al treball amb l’estadística aplicada a les ciències socials.

L’objectiu és generar propostes operatives amb valor afegit en el camp de la recerca social, les polítiques públiques, la participació i el món associatiu. Es tracta de dur a terme projectes que combinin la reflexió teòrica amb la pràctica, per generar propostes que incideixin en la millora i la transformació de la societat.

L’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ofereix serveis d’assessoria, d’anàlisi social aplicada, de dinamització de processos participatius i d’elaboració de plans estratègics, adreçats a les institucions locals, administracions públiques, organitzacions de l’àmbit associatiu i de l’empresa privada.

L'Institut d'Anàlisi Social i Polítiques Públiques està especialitzat en la realització d'estudis en els camps de les polítiques d’Emancipació, de Benestar i els Serveis a les persones, ofereix els seus serveis en els àmbits següents:

  • Gestió i Administració Pública
  • Polítiques Socials i de Ciutadania (educació i formació, treball, habitatge, benestar social, salut, drets civils, infància, joventut, dones, immigració i gent gran, cultura)
  • Democràcia i participació
  • Projectes europeus: Disseny, desenvolupament i suport en l’accés a projectes amb finançament europeu