Europa i el concepte de ciutadania europea està experimentant, especialment en el context de crisis econòmica, una disminució d’empatia entre la població europea en general, i la població jove en particular. S’associa Europa amb un projecte econòmic, però no es coneix el conjunt de drets que es tenen com a ciutadans/es europeus, les institucions o les polítiques i programes que s’impulsen, etc. En aquest context, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, en col·laboració amb la Joventut Europea Federalista de Catalunya i altres entitats europees, organitza un workshop que reunirà durant 4 dies joves a Barcelona procedents de diferents països europeus.

En concret, s’organitza un workshop del 3 al 7 de juliol, on s’exposarà i debatrà els mecanismes que fomenten la pràctica de la ciutadania europea, en aquest cas la democràcia participativa entre els i les joves i els organismes europeus, fent de pont entre participació local i europea. Així mateix pretenem aprofitar l’oportunitat de visualització del seminari dins el marc d’activitats de l’Any Europeu de la Ciutadania 2013 i situant-nos a la porta a les Eleccions Europees que se celebraran al juny de 2014.

No hem d'oblidar la participació activa dels i les joves en el projecte per fomentar la reconstrucció d'una societat que, davant la situació de crisi que estem vivint, es troba davant del risc de desafecció i de pèrdua dels valors democràtics i participatius que la sustenten. En aquest sentit, partim del títol de projecte: ‘Mellontikós’, que significa 'futur' en grec, amb la voluntat d'aportar a les persones joves valors d'optimisme i compromís amb la construcció democràtica de la nostra societat.

La llengua principal del workshop serà l’anglès.

Amb posterioritat al workshop, s'editarà i promocionarà un vídeo sobre joves i ciutadania europea que els mateixos joves elaboraran durant els 4 dies de jornada. D’aquesta manera, es pretén que l’activitat tingui un efecte multiplicador a través de la difusió dels resultats mitjançant els diferents canals de comunicació.

El projecte compta amb el suport del programa europeu La Joventut en Acció.

LOGO YiA