El workshop se centra, principalment, en proporcionar als i les joves el coneixement i la pràctica de diferents mètodes de participació democràtica, així como de ciutadania europea activa. Mitjançant diferents pràctiques, els i les joves podran obtenir més coneixement sobre el concepte de participació i presa de decisions col·lectives a nivell europeu, com funcionen els mecanismes democràtics i les possibilitats de participació a nivell europeu i a nivell local però amb perspectiva europea. S’abordaran les diferents eines de participació, tenint també present el paper de les TIC i les oportunitats per a la ciutadania juvenil en un marc de cooperació i mobilitat europea.

Així mateix, es contemplarà el diàleg amb responsables de la presa de decisions, com són els diputats, regidors/es, etc. En aquest sentit, es pretén portar a terme una visita al Parlament de Catalunya, tot organitzant una trobada, durant la mateixa, amb regidors/es i diputats/des de diferents grups polítics. D’aquesta forma, complementàriament a la formació sobre ciutadania i mètodes de participació democràtica es plantejaran activitats pràctiques. En concret, també s’utilitzarà la creació de material audiovisual, per part dels i les participants, on expressaran els termes apresos i el significats de “ciutadania activa” i “ciutadania europea” derivats del seu bagatge i de les diverses activitats proposades a la jornada. D’aquesta forma, els i les participants podran enregistrar reflexions i idees sorgides arrel de l’anàlisi de la democràcia i les seves formes de participació amb l’objectiu de difondre i sensibilitzar altres col·lectius sobre el tema tractat.

Resumint, els temes que es tractaran són:

1. El concepte de ciutadania europea. Any europeu de la ciutadania 2013
2. Eines de democràcia participativa a Europa, especialment centrant l'atenció en la Iniciativa Ciutadana Europea (eina activa des d'abril de 2012)
3. Eleccions europees 2014
4. Ciutadania, migració i mobilitat

5. Com podem treballar la participació local amb perspectiva europea?
6. El paper de les NTIC en la ciutadania activa

La llengua principal del workshop serà l’anglès.

Consulta el programa complet de l’activitat