Una de les reivindicacions històriques de les associacions és posar en valor la seva aportació a la societat. Aquesta aportació té múltiples perspectives. Per una banda les associacions juguen un paper de transformació i millora del seu entorn en àmbits determinats a partir dels objectius de la seva activitat.

A més d’aquesta transformació, la participació associativa també ajuda a créixer als propis membres de l’associació i participants. En el moment en què una persona pren part en una associació, desenvolupa tasques en les que posa en funcionament els seus coneixements alhora que n’adquireix nous aprenentatges.

El projecte Activa’t posa en valor aquestes dues vessants de l’aportació de la tasca associativa i pretén ampliar-ne el seu abast. El projecte Activa’t és una nova oportunitat per a les entitats per demostrar la seva implicació social, en aquest cas en la lluita per a la millora de l’ocupabilitat dels i les joves. 

 

jovenes en asamblea