activat1Els nivells d’atur a Catalunya dels i les joves entre 16 i 29 anys són del 33,9% segons les dades del 2n. Trimestre de 2014 de l’EPA, entre els menors de 25 anys és del 45,9%.

El 51,4% dels i les joves en situació d’atur porta un any o més en aquesta situació, són aturats de llarga durada.

Aquesta situació pot comportar greus problemes d’exclusió als i les joves. Per una banda hi ha la privació econòmica, però a aquesta que sense cap mena de dubte és cabdal, s’afegeixen altres com el fet de no incorporar noves habilitats, competències i experiències que sí que adquiririen si estiguessin treballant.

Amb el projecte ACTIVA’T pretenem que els i les joves continuïn desenvolupant les seves competències i habilitats a partir de la participació a entitats del territori. Creiem que la participació en associacions pot aportar als i les joves la possibilitat d’ampliar la seva experiència en aspectes que poden ser aplicables a l’àmbit laboral i així fer créixer els seus currículums.

Els ocupadors cada cop valoren més l’aportació de la participació associativa en el desenvolupament de competències i habilitats reconegudes en l’àmbit del treball, aquestes experiències es valoren especialment en els casos d’aquells joves que no tenen possibilitat d’acreditar experiència prèvia en el mercat de treball.

Els i les joves que participin d’aquest projecte ampliaran el seu capital social, la seva xarxa, comptaran amb nous contactes, alhora que contribueixen a la millora del seu municipi. Aquesta activació, aporta una via per transformar el moment d’inactivitat i de vegades d’angoixa, en un període de creativitat, de creixement, de maduració i de revaloració de les pròpies capacitats i potencialitats.

 

activa-t joves